Masowe zawieszanie działalności gospodarczej

Według szacunkowych danych zebranych z Izb Skarbowych, do lipca bieżącego roku, liczba osób decydujących się na zawieszenie działalności gospodarczej wzrosła o blisko 30% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najczęstszą przyczyną zawieszania działalności są spadki obrotów firm związane z kryzysem finansowym, brak popytu na określone towary oraz wzrost konkurencji. Największy odsetek zawieszeń działalności odnotowano w branży budowlanej oraz wśród firm działających sezonowo.

 
Wolny dzień za 15 sierpnia

Pracownikom będzie przysługiwał dzień wolny od pracy za świąteczną sobotę, 15 sierpnia. Dzień ten musi zostać odebrany przez nich w terminie wskazanym przez pracodawcę.

15 sierpnia jest Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z ustawą jest ono wolne od pracy a dzień wolny za nie przysługujący, powinien zostać odebrany do końca okresu rozliczeniowego w danej firmie.

Przypomnijmy także, że zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, maksymalny okres rozliczeniowy to 3 miesiące. Dzień wolny nie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz samozatrudnionym.

 
Do ZUS tylko z podpisem elektronicznym

Dnia 20 lipca 2009 roku, stracą ważność wszystkie niekwalifikowane certyfikaty elektroniczne wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia, do elektronicznej wymiany informacji z ZUS używać będzie można jedynie bezpiecznego e-podpisu, tak zwanego certyfikatu kwalifikowanego.

Przypomnijmy - płatnicy składek, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 ubezpieczonych są zobowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich korekt w postaci elektronicznej - za pomocą programu "Płatnik" lub innego programu interfejsowego. Dokumenty te muszą opatrzyć podpisem elektronicznym. Złożenie tego podpisu możliwe jest przy użyciu odpowiedniego certyfikatu.

 
Debata nad pakietem antykryzysowym

W sejmie rozpoczęła się debata nad projektami dwóch ustaw, które mają zniwelować skutki panującego kryzysu finansowego. Pierwsza z proponowanych ustaw wprowadza zmiany w prawie pracy, druga zaś w przepisach o podatku dochodowym.

Wg pierwszej z nich, w przypadkach uzasadnionych, pracodawca mógłby wymagać od pracownika pracy dłuższej niż zapisane w ustawie 8 godzin na dobę. W tym czasie płaca pracownika nie ulegałaby zmianie. Pracownik będzie miał jednak zagwarantowane 11 godzin wypoczynku.

Projekt wprowadza także zmiany zasad zawierania umów na czas określony – nie będą one mogły być dłuższe niż na 24 miesiące. Co warte podkreślenia, po wejściu w życiu ustawy, ma ona dotyczyć także umów aktualnie obowiązujących.

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu przestojowego – w przypadku braku zamówień, pensje pracowników mają być finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jedno z rozwiązań przewiduje także, że pracodawca nie będzie musiał naliczać podatku od dopłat przekazanych pracownikowi do wczasów i kolonii niepełnosprawnych dzieci pracownika.

 
Lipcowa obniżka stawek rozliczeń MTR

Od pierwszego lipca wejdzie w życie obniżka stawek MTR czyli kwot wg których operatorzy komórkowi rozliczają połączenia między różnymi sieciami. W praktyce oznacza to, że nowe, niższe ceny zaczną obowiązywać dopiero od sierpnia. Nowa stawka wynosi 16,77 gr za minutę i została obniżona z obowiązującej od stycznia stawki 21,62 gr. Według wstępnych szacunków obniżki stawek MTR spowodują spadek wpływów operatorów komórkowych o około 2 mld złotych, co przełoży się na niższe wpływy z tytułu podatków o kilkaset milionów złotych.

Przypomnijmy – obniżki stawek MTR odbywają się na terenie całej Europy. Wg Komisji Europejskiej do 2012 roku powinny one spaść do 1,5 – 2,5 eurocentów za minutę. Styczniowa obniżka stawek po których operatorzy rozliczają połączenia między sieciami spowodowała w Polsce spadek cen połączeń w usługach przedpłaconych o kilkadziesiąt procent.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.