E-inspektorat ZUS w czołówce polskich portali administracyjnych

Komisja Europejska po raz dziewiąty przeprowadziła badanie dotyczące dostępu online do usług administracji publicznej. E-inspektorat ZUS uznano za jeden z najlepszych polskich portali administracyjnych.

Więcej…
 
Emerytura czy praca - ZUS musiał poinformować wszystkich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizując ustawowy obowiązek wysłał informację o konieczności rozwiązania umowy o pracę do wszystkich świadczeniobiorców wskazanych w nowelizacji ustawy emerytalnej z grudnia 2010 roku.

Więcej…
 
Powiadom ZUS o przychodach

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2010 r. Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu. Przypominamy, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie (oświadczenie) należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Więcej…
 
Zasiłek pogrzebowy w nowej wysokości

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługiwać będzie w stałej wysokości 4 tys. zł. Zmianę wysokości zasiłku pogrzebowego wprowadza Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578). Ustawa ta zmieniła obowiązujące dotychczas w materii zasiłku pogrzebowego zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej…
 
Składki na Fundusz Pracy do umorzenia

Każda kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowała przy jej prowadzeniu i jednocześnie przebywała na urlopie wychowawczym może starać się o umorzenie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Więcej…
 
Od 1 stycznia nowe stawki VAT

Od początku 2011 r. obowiązywać będą stawki podatku w wysokości 23 %, 8 % i 5 %. (Stawka 0 % nadal będzie stosowana co do zasady do obrotu międzynarodowego). Stawki VAT podwyższone 1 pkt procentowy (z 22 % na 23 % i z 7 % na 8 %) wprowadzone są na okres tymczasowy (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.). Wzrost stawek nie obejmuje podstawowych produktów Ŝywnościowych (objętych do końca 2010 r. stawką obniżoną w wysokości 7 %), takich jak: świeży chleb, nabiał, niektóre przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) oraz soki. Towary te opodatkowane będą nową stawką w wysokości 5 % (patrz akapit poniżej).
Z uwagi na wygaśnięcie z końcem 2010 r. derogacji od przepisów unijnych od 1 stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną Ŝywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wprowadza się najniższą, zezwoloną prawem Unii Europejskiej stawkę VAT w wysokości 5 %.

Więcej…
 
Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA

31 stycznia 2011 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2010 r. Obowiązek złożenia tej informacji dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Więcej…
 
ZUS tnie koszty

Ponad 30 mln zł oszczędzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych w roku 2011. To efekt wypowiedzenia umowy na obsługę świadczeń przez ZETO Częstochowa oraz zmiany zakresu przetwarzania danych w pozostałych ZETO. W perspektywie najbliższych lat Zakład szykuje kolejne cięcia wydatków w zakresie outsourcingu usług IT. Będzie to możliwe dzięki migracji danych do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

Więcej…
 
Pozytywna ocena Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) należy oczekiwać poprawy wyników polskiej gospodarki. W dłuższej perspektywie konieczne są dalsze działania ograniczające wydatki budżetowe oraz utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego.

Więcej…
 
Uproszczone zasady ewidencji i identyfikacji podatkowej

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Mają one usprawnić, ujednolicić oraz uprościć obowiązujące procedury dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników i płatników poprzez:

Więcej…
 
Nie zapomnij wybrać OFE

Ponad 400 tys. listów z przypomnieniem o konieczności wyboru otwartego funduszu emerytalnego wyśle w najbliższych dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS systematycznie w wysyłanej korespondencji przypomina ubezpieczonym o obowiązku wyboru jednego z 14 działających na rynku OFE. Obowiązek taki mają zaś urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wybrać OFE muszą także wszyscy ci, którzy pracują i wprawdzie w przeszłości dokonali wyboru funduszu emerytalnego ale wybór ten nie zrodził żadnych skutków prawnych, gdyż w chwili zawarcia umowy z funduszem lub na 12 miesięcy przed tą datą dana osoba nie podlegała ubezpieczeniom społecznym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.