PESEL zastępuje NIP jako identyfikator ubezpieczonego

NIP wychodzi z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek. Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej…
 
Zgłoś nianię do ubezpieczeń

Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

Więcej…
 
Nowe zasady przedawnienia

Uwaga przedsiębiorcy! Od 20 lipca poszerzony został katalog przypadków wydłużających bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do należności składkowych. Dodatkowo zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące zwrotu i przedawnienia składek nienależnie opłaconych.

Więcej…
 
Finansowe skutki zawierania pozornych umów o pracę nakładczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w przeszłości zawarły dla pozoru umowę o pracę nakładczą muszą się liczyć z koniecznością zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wbrew doniesieniom mediów nie ma tu mowy o stosowaniu prawa wstecz przez ZUS.

Więcej…
 
ZUS dla klientów

Specjalny dyspenser ze szczegółowym opisem spraw obsługiwanych przez ZUS, system głosowych i wizualnych zapowiedzi oraz monitory LCD z informacjami z zakresu ubezpieczeń społecznych. To standard kolejnej już sali obsługi klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej…
 
Profil Zaufany ePUAP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 9 czerwca 2011 r. rozpoczyna bezpłatne potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP, służących do składania podpisów elektronicznych. Profil umożliwi firmom i obywatelom składanie wniosków przez Internet bez konieczności posiadania certyfikatu kwalifikowanego, niezbędnego do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Profil zaufany będzie funkcjonował w środowisku elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Więcej…
 
Obwieszczenie ZUS w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463) ogłasza się, co następuje:

Więcej…
 
ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Ponad 41 mln zł wstrzymanych bądź cofniętych świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego. To efekt przeprowadzonej przez ZUS w pierwszym kwartale tego roku kontroli zwolnień lekarskich.

Więcej…
 
Nie wszyscy emeryci muszą rezygnować z pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nie podlegają zawieszeniu - w trybie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - emerytury pobierane przez osoby, które  rozwiązały stosunek pracy zawarty  przed przyznaniem emerytury  wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy -  uzyskały prawo do emerytury powszechnej  w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego  60 lat  - kobieta i 65 lat  - mężczyzna.

Więcej…
 
Logo EU

Szkolenia i warsztaty

Kancelaria Podatkowa „CONSTANS” Bożena Pawłowska z siedzibą w Koszalinie wraz z Partnerami: Placówką Szkoleniową „Computer College” przy POW „AYA” oraz SZJ CONSULTING Krzysztof Szulczyński ma przyjemność poinformować, że w okresie od stycznia 2010r. do lipca 2011r. realizowała projekt szkoleniowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1.

Projekt skierowany był do kadry kancelarii podatkowych i biur rachunkowych z województwa zachodniopomorskiego i zakończył się wykonaniem wszystkich założonych wnioskiem o dofinansowanie rezultatów - przeszkolenie 196 osób.

Więcej…
 
Kolejne zmiany w podatku VAT

W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.