ZUS przeliczy okresy zerowe
Już ponad 300 tysięcy emerytów i rencistów złożyło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o przeliczenie swojego świadczenia w związku z możliwością uwzględnienia wynagrodzenia minimalnego za okresy, w których niemożliwe było ustalenie faktycznego wynagrodzenia. Każdy kto złoży podobny wniosek do ostatniego dnia grudnia może liczyć na wyrównanie świadczenia za cały 2009 r.
Więcej…
 
Dłuższy urlop macierzyński i "tacierzyńskie" od 2010 roku
Przypomnijmy, że od 2010 roku, zaczyna obowiązywać nowelizacja kodeksu pracy wydłużająca urlop macierzyński. Od tej daty, urlop macierzyński składać się będzie z części obligatoryjnej wynoszącej 20 tygodni oraz części fakultatywnej, mającej do 2014 roiku osiągnąć 6 tygodni.
Więcej…
 
Ważne informacje dla płatników składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2010 roku zostaną wprowadzone istotne zmiany w zasadach wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

Więcej…
 
Zmiany w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

Od 1 września 2009 r. osoba, która będzie chciała dobrowolnie kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie mogła do nich przystąpić w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie.

Prawo do dobrowolnej kontynuacji podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przysługuje osobom, które nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń oraz 1) były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. pracownicy po ustaniu stosunku pracy), lub 2) są obywatelami Polski, którzy podlegali dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym w okresie wykonywania pracy za granicą w podmiotach zagranicznych lub na terytorium Polski w podmiotach zagranicznych nieposiadających w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa.

 
ZUS umorzy składki przedsiębiorczym matkom

Od 1 września 2009 r. osoby, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą a równocześnie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym mogą składać wnioski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne. Kto nie złoży wniosku będzie musiał zapłacić składki.

Więcej…
 
Imprezy integracyjne pomagają... zmniejszyć podatek

Imprezy integracyjne są w wielu firmach traktowane jako złoty środek na zgranie zespołu i zapewnienie lojalności pracowników. Pomagają one także wyłaniać kadrę kierowniczą. Co ciekawe, dla wielu pracodawców jest to także idealny sposób na... zmniejszenie podatku. Wpływa na to fakt, iż są to koszty bezpośrednio związane z osiąganym przychodem, a to pozwala zaliczyć imprezę integracyjną jako koszt zmniejszający podstawę opodatkowania.

Ciekawą interpretację prawa podatkowego wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Według wspomnianej interpretacji, na imprezę integracyjną można także zaprosić pracowników firm outsourcingowych bezpośrednio związanych z działaniem naszej firmy czyli świadczący dla nas usługi.

 
Ruszył Pakiet Antykryzysowy

Ruszył Rządowy Pakiet Antykryzysowy. Według wchodzących dziś w życie przepisów, firmy będą mogły przyjmować elastyczne godziny pracy w zależności od ilości aktualnych zamówień. Wynagrodzenie pracowników, będzie proporcjonalne do czasu pracy. Wprowadzone zmiany wpłyną także na zakres czasowy umów o pracę. Od dziś, umowy na czas określony mogą trwać nie dłużej niż dwa lata.

Warty jest podkreślenia fakt, iż dopłaty do wynagrodzeń pracowników, mające zrekompensować straty finansowe spowodowane krótszym czasem pracy, będą wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 
Księgowość internetowa nie dla firm

W ostatnim okresie czasu, powstało wiele usług sieciowych oferujących księgowość on-line. Usługi te, początkowo cieszyły się dużą popularnością, zwłaszcza wśród małych firm. Potencjalnych klientów kusiły przede wszystkim niską ceną.

Okazuje się jednak, że to co miało być głównym atutem tego typu usług, nie do końca trafia w potrzeby przedsiębiorców. Według przeprowadzonych badań, aż 63% małych firm, które zdecydowały się na skorzystanie z usług księgowości on-line, zrezygnowała w ciągu 3 miesięcy i powróciła do tradycyjnych biur rachunkowych. Główną przyczyną tego stanu rzeczy, okazał się brak możliwości konsultacji z wykwalifikowanym pracownikiem, służącym radą i pomocą. Przedsiębiorcy podkreślali także fakt, iż "realne" biuro rachunkowe, pozwala im zaoszczędzić znaczną ilość czasu, którą w przypadku usług on-line, muszą poświęcić na śledzenie aktualnych przepisów podatkowych.

 
PIT od bonów towarowych

Z dniem 9 lipca 2009 roku, weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nakazuje ona płacić PIT od przekazanych pracownikom przez pracodawców bonów towarowych, natomiast zwalnia z opodatkowanie przekazywane w identyczny sposób pieniądze.

W konsekwencji wyżej wymienionej nowelizacji - gdy pracodawca zechce dać pracownikowi okazyjne bony towarowe, przeznaczone do realizacji w dowolnym sklepie, będzie musiał naliczyć podatek dochodowy. Gdyby chciał przekazać w ten sam sposób pieniądze - podatku by nie było.

 
Masowe zawieszanie działalności gospodarczej

Według szacunkowych danych zebranych z Izb Skarbowych, do lipca bieżącego roku, liczba osób decydujących się na zawieszenie działalności gospodarczej wzrosła o blisko 30% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najczęstszą przyczyną zawieszania działalności są spadki obrotów firm związane z kryzysem finansowym, brak popytu na określone towary oraz wzrost konkurencji. Największy odsetek zawieszeń działalności odnotowano w branży budowlanej oraz wśród firm działających sezonowo.

 
Wolny dzień za 15 sierpnia

Pracownikom będzie przysługiwał dzień wolny od pracy za świąteczną sobotę, 15 sierpnia. Dzień ten musi zostać odebrany przez nich w terminie wskazanym przez pracodawcę.

15 sierpnia jest Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z ustawą jest ono wolne od pracy a dzień wolny za nie przysługujący, powinien zostać odebrany do końca okresu rozliczeniowego w danej firmie.

Przypomnijmy także, że zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, maksymalny okres rozliczeniowy to 3 miesiące. Dzień wolny nie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz samozatrudnionym.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.