Ubezpieczenia społeczne a powódź

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do świadczenia pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi z maja i czerwca 2010 r.  Każdy zainteresowany pomocą powinien zgłosić się do najbliższej jednostki ZUS, gdzie uzyska pełne informacje na ten temat.

Wbrew informacjom Dziennika Gazety Prawnej zawartym w artykule "Firmy pytają o ulgi w składkach, ZUS nie wie co odpowiedzieć" z 22 lipca 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w pełni przygotowany do udzielenia pomocy przedsiębiorcom dotkniętym klęska powodzi. Nie ma w tej materii żadnych wątpliwości dotyczących interpretacji Ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835).

Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy poszkodowani w powodzi płatnicy uprawnieni są do opłacenia składek należnych za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 września br. - bez konsekwencji wynikających z przekroczenia terminu opłacenia składek.

Aby jednak skorzystać z tego nowego, zmienionego terminu, płatnicy zobowiązani są powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu powinni złożyć w dowolnym oddziale ZUS stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać w każdej jednostce ZUS, można je także ściągnąć TUTAJ.

Uwaga! Wprowadzenie nowego terminu płatności składek nie zwalnia płatników z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych (rozliczeniowych i zgłoszeniowych). Dokumenty za kwiecień, maj i czerwiec powinny być składane na bieżąco w terminach przewidzianych ogólnymi przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z obowiązkiem przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych wiąże się obowiązek wydawania przez płatników ubezpieczonym informacji RMUA. Dokument ten powinien zawierać dane przekazane do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym, a więc informacje o składkach należnych, rozliczonych w raporcie za dany miesiąc. Tym samym płatnik, przekazując dokumenty rozliczeniowe do Zakładu za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec powinien również przekazać ubezpieczonym te informacje odpowiednio w terminach określonych w ustawie o sus.

Wypłata świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa osobom podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu, jest niezależna od opłacenia składek na te ubezpieczenia przez płatnika składek.

Co bardzo istotne - nieopłacenie w terminie składek za osoby zgłoszone do ubezpieczeń, m.in. z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy powstałej w wyniku powodzi, nie ma wpływu na wypłatę zasiłków przez Zakład.

Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, których prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa jest uzależnione od opłacenia składek na ubezpieczenie chorobowe we właściwym terminie i wysokości, uzyskają te świadczenia, jeżeli  dochowają terminu płatności składki. A zatem, osobom tym świadczenia zostaną wypłacone po opłaceniu składek, jeżeli składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2010 r. zostaną zapłacone nie później, niż 30 września 2010 r.

 

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 
 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.