Znamy już założenia budżetowe

Rada Ministrów przyjęła Założenia projektu budżetu państwa na rok 2011. Projekt budżetu państwa będzie oparty na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co pozwoli ograniczyć ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń i innych niekorzystnych zjawisk finansowych. W założeniach do budżetu zostały uwzględnione szczególne uwarunkowania związane z powodzią, która dotknęła Polskę w maju i czerwcu br.
Przy konstruowaniu budżetu na rok 2011 będą brane pod uwagę następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, w tym m.in.:

* PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,5 proc.
* średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3 proc.;
* przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3359 zł;
* nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,7 proc.;
* realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 1,4 proc.;
* nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 4,0 proc.;
* stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 9,9 proc.

W celu obniżenia relacji deficytu do PKB do poziomu poniżej 3 proc. (wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej) rząd przewiduje wprowadzenie dyscyplinującej reguły wydatkowej, zgodnie z którą górny limit wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych będzie obliczany na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o 1 punkt procentowy.

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów

 
 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.