Nie wszyscy emeryci muszą rezygnować z pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nie podlegają zawieszeniu - w trybie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - emerytury pobierane przez osoby, które  rozwiązały stosunek pracy zawarty  przed przyznaniem emerytury  wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy -  uzyskały prawo do emerytury powszechnej  w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego  60 lat  - kobieta i 65 lat  - mężczyzna.
Oznacza to, że ZUS:

* podejmie wypłatę emerytury przyznanej po dniu 31 grudnia 2010 r.,
* nie wstrzyma z dniem 1 października 2011 r. wypłaty emerytury przyznanej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

osobie uprawnionej do emerytury powszechnej, która przed przyznaniem tej emerytury była uprawniona do emerytury wcześniejszej i rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury, a następnie zawarła kolejny stosunek pracy i nadal wykonuje zatrudnienie w ramach tego stosunku pracy.

PRZYKŁAD: Wcześniejsza emerytura pracownicza została przyznana w 2007 r. ubezpieczonej, urodzonej 18 sierpnia 1948 r. Emerytka rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury, a z dniem 1 kwietnia 2008 r.  ponownie podjęła zatrudnienie. W sierpniu   2011 r.  emerytka  zgłosiła  wniosek o emeryturę powszechną. Wysokość emerytury - przyznanej na podstawie art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS od dnia ukończenia 60 lat - została obliczona w myśl art. 53 ust. 4 tej ustawy. Emerytka  kontynuuje zatrudnienie podjęte z dniem 1 kwietnia 2008 r. ZUS nie zawiesi tej emerytury w myśl art. 103a ustawy,  bowiem został rozwiązany stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej.

PRZYKŁAD: W 2005 r. ZUS przyznał wcześniejszą emeryturę 60 - letniemu ubezpieczonemu. Emeryt rozwiązał stosunek pracy, w jakim pozostawał przed nabyciem prawa do tej emerytury, a z dniem 1 lutego 2007 r. podjął kolejne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W marcu  2010 r. emeryt skończył 65 lat i złożył wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia tego wieku. ZUS przyznał emeryturę od dnia ukończenia wieku 65 lat. Wysokość tej emerytury została obliczona w myśl art. 53 ust. 4 ustawy emerytalnej, co oznacza, że podstawę jej wymiaru stanowi podstawa wymiaru emerytury wcześniejszej, a część socjalna - z uwagi na podleganie ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 miesięcy po przyznaniu emerytury wcześniejszej - została obliczona od kwoty bazowej obowiązującej od  1 marca 2010 r., tj. 2716,71 zł. Emeryt kontynuuje zatrudnienie podjęte 1 lutego 2007 r. ZUS nie zawiesi tej emerytury od 1 października 2011 r., bowiem emeryt ten rozwiązał stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej.

ZUS nie wstrzyma wypłaty emerytury niezależnie od tego, jaka była podstawa prawna przyznania emerytury powszechnej oraz w jaki sposób została obliczona emerytura powszechna, a więc czy obliczono ją:

* według dotychczasowych zasad, tj. w myśl art. 53 ust. 3 lub 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
* w sposób tzw. mieszany - w myśl art. 183 wym. ustawy, a więc częściowo według dotychczasowych , a częściowo według nowych zasad, czy też
* według nowych zasad, tj. w myśl art. 26 wym. ustawy.

PRZYKŁAD: W 2007 r. ubezpieczonej ur. w 1950 r.  została przyznana wcześniejsza emerytura  pracownicza. Emerytka rozwiązała  stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury,  a kolejny zawarła od 1 czerwca 2009 r. W lutym 2010 r. emerytka skończyła 60 lat i złożyła wniosek o emeryturę powszechną. Oddział ZUS przyznał emeryturę od ukończenia wieku 60 lat obliczył  jej wysokość według nowych zasad, tj. z uwzględnieniem zwaloryzowanych  składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej  oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Emerytka nie rozwiązała stosunku pracy zawartego 1 czerwca 2009 r., a więc przed nabyciem prawa do emerytury z tytułu ukończenia wieku 60 lat. ZUS nie wstrzyma  wypłaty tej  emerytury od 1 października 2011 r., bowiem wystarczające jest rozwiązanie stosunku pracy zawartego przed przyznaniem emerytury wcześniejszej.

Zakład skoryguje na bieżąco - na wniosek zainteresowanych lub z urzędu, przy okazji rozpatrywania innego  wniosku  - te sprawy, w których emerytura została przyznana po dniu 31 grudnia 2010 r. i - wobec kontynuowania stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do tej emerytury - nie podjęto jej wypłaty, a wypłacana jest emerytura wcześniejsza.

Stosunek pracy nawiązany przed nabyciem prawa do emerytury z FUS muszą rozwiązać te osoby, które zatrudniły się ponownie po przyznaniu emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W tym przypadku wystąpi konieczność dwukrotnego rozwiązania stosunku pracy: po raz pierwszy - jako warunek uzyskania emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i po raz drugi - jako warunek wypłaty emerytury z FUS.

Źródło informacji: ZUS

 
 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.